Profesorica športne vzgoje in prilagojene športne vzgoje
Certificirana učiteljica metode Feldenkrais
Certificirana učiteljica JKA za delo z otroki s posebnimi potrebami

V mladosti uspešna alpinistka in športna plezalka, se je med študijem na Fakulteti za šport specializirala za delo z osebami s posebnimi potrebami. Delo v Mladinskem klimatskem zdravilišču na Rakitni jo je prekalilo v raznovrstnem organizacijskem in pedagoškem delu, ki je marsikdaj segalo izven okvirov športnih dejavnosti. Med vztrajnim iskanjem novih metod gibanja, zdravljenja in pomoči otrokom z astmo, se je navdušila nad Buteykovo metodo dihalnih vaj in metodo Feldenkrais. Obe metodi sta jo navdušili tako zelo, da je o prvi napisala pravljico z dihalnimi vajami: Slonček smrkolinček in leta 2009 zaključila štiriletni študij metode Feldenkrais na Dunaju, ter 2013 specializacijo za delo z otroki s posebnimi potrebami Jeremy Krauss Approach v Tegernsee-ju. Je prva učiteljica te metode v Sloveniji in predsednica Društva učiteljev metode Feldenkrais.

Iz lastnih izkušenj ve, da je v vsakem človeku mnogo skritih potencialov. Te lahko aktiviramo z učenjem novih, preprostih gibalnih kombinacij, ki jih s pomočjo zavedanja povežemo v vedno bolj kompleksne. Na ta način nemogoče postane mogoče, možno postane enostavno in na koncu, elegantno. Na vseh področjih našega življenja.

TEMATIKA PREDAVANJA

Funkcionalna integracija po metodi Feldenkrais

Kratki predstavitvi metode bo sledilo praktično delo v parih. Slušatelji bodo skozi gib in dotik imeli možnost začutiti učinek uporabe nekaterih principov individualnega dela po metodi Feldenkrais, s katerimi razbijamo običajne, pogosto nefunkcionalne gibalne vzorce in jih nadomestimo z novimi, funkcionalnimi.

Ozaveščanje skozi gib po metodi Feldenkrais

Lekcije ozaveščanja skozi gib spodbujajo raziskovanje gibanja na način, da s čim manjšim naporom dosežemo čim večji učinek. Zasnovane so tako, da izboljšujejo naše sposobnosti: da nemogoče spremenijo v mogoče, težko v lahko in lahko v prijetno.