Danijela je zdravnica, specialistka psihiatrije, kakor tudi učiteljica sistemske psihoterapije. Sodeluje z različnimi visokošolskimi ustanovami ter kineziologi in dietetiki v celostni obravnavi številnih psihosomatskih motenj.

TEMATIKA PREDAVANJA

Ko hrana postane naš sovražnik (2 uri)

Seminar in delavnica o motnjah hranjenja in motnjah prehranjevanja 

  • Razumeti motnje hranjenja 
  • Razlika med motnjami hranjenja in motnjami prehranjevanja  
  • Motnje hranjenja v športu
  • Pomen hrane pri motnjah hranjenja in motnjah prehranjevanja 
  • Psiho-kineziološka (celostna) obravnava oseb z motnjami hranjenja, predstavitev postopka zdravljenja. 
  • Vloga psihoterapevta/psihiatra, dietetika in kineziologa pri obravnavi oseb z motnjami hranjenja.