Gestalt coaching in učinkovitost fitnes/pilates vadbe.
Na podlagi gestalt terapije, ki se je prvotno imenovala »concentration therapy«, je v 80-ih letih začel razvijati učinkovito, v praksi potrjeno metodo Gestalt coachinga. Le-ta podpira proces razvoja zavedanja o notranji naravi našega sebstva, ki ga razume kot proces – selfing ter omogoča kreativni razvoj učenčevih (uporabnikovih, klientovih) potencialov skozi odnos in komunikacijo. Učenje gestalt coachinga pričenja skozi delavnice izkustvenega samospoznavanja in učenje kreativnega vzpostavljanja osebnega stika in odnosa s klientom (učencem, uporabnikom fitnes/pilates storitev) ter oblikovanje in vzdrževanje tekoče, krožne, dvosmerne komunikacije. Pristop je celosten, metodologija pa fenomenološka, usmerjena v to, kar se dogaja in kar (lahko) počnemo z našimi občutji, mislimi, besedami in dejanji – tukaj in sedaj. Učinkovitost in uspešnost vadbe namreč zagotavlja osebna, dani situaciji ustrezna uporaba naših občutij, misli, besed in dejanj.