V SV je zaposlen od leta 1996, kjer je do 2003, ko je diplomiral na Fakulteti za šport, opravljal različne naloge vojaka (izvidnik, namerilec na težkem mitraljezu). 2004 je po enoletnem vojaškem šolanju preskočil na častniško dolžnost, kjer je s pridom izkoriščal znanje pridobljeno na FŠ. 2019 je izvedel raziskavo na 200 pripadnikih SV z naslovom “Preprečevanje poškodb pripadnikov SV med izvajanjem KV”. V proces usposabljanja pripadnikov SV vpeljuje VKV aktivnosti, med katere spadajo pohod, borilne veščine, pehotne ovire, vojaško plavanje in funkcionalna vojaška vadba.

Na VKV področju se razvijajo še naslednje zanimive aktivnosti:
– vadba, ki podpira lažje izvajanje bojnih drilov (reakcija na stik, obhodni manever, boj v naselju….)
– obhodna vadba na vseh 18 ovirah JLA pehotnih ovirah, na teh ovirah sva s kolegom izvedla tudi znanstveno raziskavo nogometašev Maribora U15 in U16, zanimivi rezultati in zaključki izvedene študije,
– uporaba improviziranih sredstev namesto športnih rekvizitov,
– elementi bojnega plavanja,
– izdelava funkcionalne vadbene naprave – fitnes na prostem za potrebe pripadnikov SV,
– izdelava bojno kondicijskega testa (BKT).

Trenutno sodeluje pri dvoletnem raziskovalnem projektu, ki ga je na razpis ARRS dobila FŠ z naslovom “Dvig telesne in bojne pripravljenosti pripadnikov SV”, kjer bo zajetih 1000 pripadnikov SV….

TEMATIKA PREDAVANJA

Vojaška vadba – vadba v parih

 Koncept vadbe je zasnovan, kot se vidi iz naslova,na vadbo v parih. Vaje se lahko izvajajo dinamično ali statično. Edini rekvizit, ki se uporablja je sovadeči, ki ti nudi določen upor ali predstavlja breme-utež. Izvajajo se tako koncentrični kot excentrični gibi. Med vadbo se lahko krepi 6 gibalnih sposobnosti (moč, koordinacija, vzdržljivost, gibljivost, hitrost in ravnotežje).