SOBOTA

09:30 DO 10:30

 • Costas Michallides

  Povsem nova koreografija, za vse step navdušence – pripravljena le za vas! Popolno ravnovesje in priprava po korakih in koreografija bo izgledala zabavna ter enostavna! 

  Poslušajte glasbo in se zabavajte, nepozabno doživetje je zagotovljeno! 


  A brand new choreography for step lovers! Absolutely balance ,flow and a step by step breakdown  will make this choreography looks so fun and so easy!  Listen to the music and take the feeling of this class with you…!

 • Željko Radmanovič

  Izraz postura je latinskega izvora (lat. positura = drža), pomeni pa položaj in držo telesa kot celoto v prostoru. Telesna drža je zelo dinamična in spremenljiva, nanjo vplivajo mnogi dejavniki. Telesna drža ima v klinični praksi pri splošni zdravstveni oceni pomembno vlogo, saj lahko tako predvidimo in preprečimo nastanek mišično-skeletnih težav. Postura je zelo dinamična in spremenljiva, nanjo poleg fizične aktivnosti vplivajo tudi starost, spol, telesna rast, okoljski dejavniki in psihofizični status posameznika.

  Slaba in nepravilna telesna drža lahko povzroči bolečine ali funkcionalne motnje, kar negativno vpliva na splošno zdravje ter na kakovost življenja in dela. Mišično-skeletne težave, kot so bolečina v hrbtu, vratu ali rokah, imajo visoko prevalenco povsod po svetu in so zelo pogost pojav tudi med športno-rekreativno aktivnimi.

  Če znamo prepoznati slabe posturalne vzorce, bomo lahko z natančno načrtovanim programom vadbe te tudi ublažili ali celo odpravili.

  Naučili se bomo opazovati in med seboj primerjati različne dele telesa z namenom ugotavljanja pomanjkljivih funkcij.


  The term posture is of Latin origin (lat. Positura = posture), but it means the position and posture of the body as a whole in the space. The body stance is very dynamic and variable, affecting many factors. Physical attitudes have an important role in clinical practice in the general health assessment, as it can anticipate and prevent the occurrence of musculoskeletal problems. The posture is very dynamic and variable, and in addition to physical activity, it also affects age, gender, physical growth, environmental factors and the psycho-physical status of an individual.

 • Mladen Jovanović

  Želite praktične nasvete, enega najbolj izkušenih trenerjev na področju moči in kondicije? Pridružite se njegovi delavnici in spoznajte pomen klasifikacije vaj, računanja maksimuma in planiranja treninga z obremenitvijo. 

 • Filip Pesek 

  Filip vam bo na tem praktičnem predavanju pokazal, kako lahko s pomočjo dobro zgrajene blagovne znamke doseže večje število ljudi ter posledično prodate veš svojih izdelkov in storitev.


  In this practical lecture, Filip will show you how  to built a brand that can reach more people and consequently increase sell of your products and services.

11:00 DO 12:00

 • Larisa D. Škalič 

  Back to 80’s je trening kjer bodo uživali prav vsi, ki ljubijo gibanje, glasbo in ples, s pridihom hitov iz osemdesetih. Prepustite se glasbi in preprostim korakom, ter poskrbite za izgubo kalorij na  zabaven in drugačen način!


  Back to ‘80’s is an entertaining training in which will enjoy everybody that love movements, music and dance with the sound of the ‘80’s hits. Let yourself be overwhelmed by music and some easy steps, and let burning of the excess calories turn into a real pleasure.  

 • Gloria Gasperi

  Mat je srce celotne Metode Joe Pilatesa. Pridružite se Glori-ji in se celostno poglobite v svoje telo preko 34 vaj, ki so prikazane v knjigi »Vrnite se k življenju skozi kontrologijo«.

  Vaje boste čutili na svojemu telesu, razumeli boste red, specifični ritem in specifično energijo posamezne vaje.  Ne boste razumeli le biomehanike, temveč boste spoznali pravi pomen in namen te neverjetne vadbe!

  Prinesite svoja vprašanja, dvome, svoje navdušenje! Dajte vse od sebe! 


  Let’s get…. Mat!

  The Mat is the heart of the entire Method of Joe Pilates.

  Join Gloria in this workshop to go deeper in the whole session of the 34 exercises shown in the book “Return to life through Contrology”.

  You will feel the exercises in your own body, will understand the order, the specific rhythm and the specific energy of each exercise, to understand not only the biomechanics, but the real meaning and purpose of this amazing workout!

  Bring your questions, your doubts, your enthusiasm to “squeeze the juice out” of your body!

 • Matej Hočevar 

  Hevristika predstavlja iz izkušenj pridobljene načine in metode reševanja problemov. V zasnovo in oblikovanje programov sem ta koncept uvedel po začetku obsežnejšega dela s športniki. Predvsem v svetu ekipnih športov je dinamika ciklov treningov, sploh v fazi tekmovanj, zelo pestra, trenerji za telesno pripravo športnikov pa smo zgolj eden izmed več deležnikov. V tej vlogi se moramo premišljeno odločiti, kdaj dodati športniku dodaten stres, kar trening v telovadnici (in na igrišču v obliki specifične telesne priprave) vsekakor je. V praksi to pomeni, da moram kot trener pri sestavljanju programov in treningov upoštevati več dejavnikov, še več pa pri dejanski izvedbi, ki pogosto zahteva spremembo prvotnega načrta. To vključuje športnikov življenjski slog, predvsem spanec in prehrano, poleg drugih stresorjev, ki so prisotni izven športne arene. Tako nam ostane okvir, ki ga moramo vseskozi premikati, če želimo vanj vključiti ustrezno količino in kakovost obremenitve. Prav dosti drugače ni pri treniranju strank rekreativcev in pa tudi bolj ranljivih skupin. Osnovni program, ki mora temeljiti na skrbnem pregledu stranke, je lahko le vodilo, dejanska izvedba pa temelji na načelih, ki sledijo filozofiji trenerja, ciljem vadečega in pa pripravljenost posameznika na obremenitev, pri čemer naj ta ne bi negativno vplivala na njegov življenjski slog, pač pa naj bi prispevala h kakovosti življenja posameznika. Trener, ki v procesu treninga uporablja hevristiko, je tako ustrezno informiran o fiziološkem in psihosomatskem stanju vadečega, ter na osnovi opazovanja ustrezno prilagaja obremenitev na treningu, da vadečemu pomaga doseči cilje na dolgi rok, in ne zgolj s kratkimi intervencijami z namenom dvigniti samozavest posameznika za naslednji dopust.


  Heuristics is the way and method of solving a problem from the experience. I introduced this concept after my extensive work with athletes. Especially in the world of team sports, the dynamics of training cycles are very diverse, and athletic trainers are just one of several stakeholders. In this role, we have to make a conscious decision about when to add extra stress to the athlete, what should be trained in the gym. In practice – as a coach I have to consider several factors when designing programs and training’s. 

 • Filip Pesek 

  Filip vam bo na tem praktičnem predavanju pokazal, kako lahko s pomočjo dobro zgrajene blagovne znamke doseže večje število ljudi ter posledično prodate veš svojih izdelkov in storitev.


  In this practical lecture, Filip will show you how  to built a brand that can reach more people and consequently increase sell of your products and services.

12:30 DO 13:30

 • Marina Škrobot

  M-Body Motion je program, pri katerem sta pomembni tako fizična kot psihična komponenta vadbe. Vadba zaradi tega spada v programe telesa in uma. Vadbe so kompleksne, njihov cilj je mobilnost, stabilizacija, krepitev in prilagodljivost. Glavne značilnosti vadbe so fluidnost in  raznolikost vaj, ki bazirajo na jogi, pilatesu in gimnastiki. Na osnovni ravni program popravi držo, oblikuje in krepi mišice, pri čemer je ena noga vedno na tleh. V nadaljevanju program vpliva tudi na sistem srčno-dihalnega treninga z dvigom pulza ter nadzorovanimi skoki. Vaje so zasnovane tako, da vam omogočajo uporabo lastnega telesa in drugih rekvizitov, ki so običajni v programih vadbe, kot so: softball, toning kroglice, trening palice in trakovi (TRX), balansirni stroki, obročki in športna palica.

  M-Body Motion temelji tako na osnovni kot na napredni ravni in je zato primeren za vsako starost in spol. V čem se M-Body vadba razlikuje  od drugih? Po število kompleksnih in tekočih vaj in večji amplitudi gibanja. Večina teh vaj je izvedena v stoječem položaju in vsi premiki so nadzorovani. Program je usmerjen v stabilizacijo sklepov in preprečevanju mišičnega neravnovesja. Program prav tako pomaga tistim, ki imajo zaradi svojega načina življenja premalo ali neenakomerno gibanje s popravljanjem drže in uvajanjem novih vzorcev gibanja in krepitve okoliških mišičnih struktur. M-Body Motion se lahko izvaja tudi na usposabljanjih za profesionalne športnike v obliki preprečevanja poškodb (preventivi) in ciljnega dostopa do določenih regij telesa. Praksa je pokazala, da M-Body Motion zmanjšuje ali popolnoma lajša bolečine v hrbtenici, kolenu, bokih in ramenih. 


  M-Body Motion is a program where physical and psychic component of the exercise is activated, meaning that it belongs to the body & mind programs. The workouts are complex and their goal is mobility, stabilization, strengthening and flexibility. The main features are fluidity and large number and variety of exercises which have their base in yoga, Pilates and gymnastics. At the basic level program corrects posture, shapes and strengthens muscles, and one foot is always on the ground, while at the advance level the program also affects cardio-respiratory training system by raising pulse with controlled jumps. The exercises are designed to enable you to use your own body as well as the other props that are common in workout programs, such as: softball, toning balls, workout rods and straps (TRX), balancing pods, rings and gymstick.

  M-Body Motion comes in basic and advanced level and it is therefore suitable for every age and gender. What differs M-Body Motion from other fitness programs is a large number of complex and fluid exercises and greater amplitude of motion. Most of these exercises are preformed in standing position and all movements are controlled. The program is targeted towards the stabilization of the joints to avoid muscular imbalance and compensation. At the same time the program helps to those who, because of their way of life, have insufficient or uneven movement by correcting their posture and introducing new patterns of movement and strengthening of the surrounding muscular structures. M-Body Motion can also be implemented in trainings for professional athletes, in the form of injury prevention and targeted access to specific body regions, depending on the type of sports and the athlete’s needs. Practice has shown that M-Body Motion reduces or completely relieves the pain in the spine, knee, hips and shoulders. The final result is enviable physical appearance and well-being.

 • Milan Hosta 

  dr. Milan Hosta na delavnici poveže telo, um in duha v nedeljivo celoto. Šele na tak način lahko vsakdo razvije pravo senzibilnost pri soočanju s tiste vrste stresom, ki počasi a vztrajno nažira dobro počutje posameznika. Na delavnici vas nauči izmeriti, koliko kisika je v vaših celicah, kako odpreti dihalne poti in ožilje ter zmanjšati zakisanost telesa s pomočjo dihanja. Poleg tega bo delil še nekaj praktičnih nasvetov za učinkovito dihanje pri športu. Delavnica traja 90 minut.


  Dr. Milan Hosta in the workshop connects the body, mind and spirit to an indivisible whole. Anyone can develop real sensitivity in fighting with stress.  At the workshop, you will learn how to measure how much oxygen is in your cells, how to open the airways and blood vessels, and reduce the acidity of the body through breathing. In addition, he will share some practical tips for effective breathing in sports. The workshop lasts 90 minutes.

 • Maja Marketing’s LAB

  Okrogla miza – intervju z Majo Vogrinc. 

  Pridružite se ji na okrogli mizi in pridobite odgovore na vsa vprašanja, ki vam iz področja marketinga ne dajo miru. 


  Roundtable – interview with Maja Vogrinc. Join her at a roundtable and get answers to all this question- in the field of marketing, that you do not have answers. 

ODMOR

14:30 DO 15:30

 • Barbara Drinkovič

  Fitness boxing nam ponuja izvrsten kardio trening tako za ženske, kot za moške, v zadnjem času boks postaja popularen tudi med mladino, nemalo mladostnikov se po zaključenem treniranju ostalih športov vpiše na boks.

  V ta dinamični skupinski trening so zajeti elementi kickboksa, vaje moči, eksplozivnosti, vzdržljivosti. Trening je ob energični glasbi sestavljen iz preprostih gibalnih vzorcev, ki jih lahko usvoji vsak.  Pridružite se Barbari na treningu, ki bo aktiviral celo telo in poskrbel, da se boste dobro oznojili in preizkusili svoje aerobne zmogljivosti.


  Fitness boxing is an excellent cardio training for women and men. Boxing is becoming popular among young people, a lot of adolescents. This dynamic group training includes elements of kickbox, exercise, explosiveness, endurance. In energetic music, this training consists of simple movable patterns that can be adopted by everyone. Join Barbara at a training session that will activate your whole body and try out your aerobic capabilities.

 • Žiga Tolič 

  Gre za aplikacijo nevroznanosti in funkcionalne anatomije, ki pomaga pri odkrivanju vzrokov za napačne gibalne vzorce v centru možganov zadolženem za gibalno kontrolo. S pomočjo NKT-ja lahko določimo katere mišice so facilitirane in katere inhibirane. S tem pa lahko predpišemo korektivne vaje, ki bodo tudi popravile gibalni vzorec. NKT pristop nam omogoča, da namesto lovljenja simptomov najdemo resnične vzroke za težave v gibanju.

  Se vam stranke pritožujejo zaradi bolečin med vadbo? Ste na fitnesu začutili čudno špikanje v ramenu med izvajanjem bench pressa? Nimate moči pri določenih vajah in ne napredujete? Neprestano hotite na masaže, kjer vam nihče ne more sprostiti napetih mišic? Imate težave z gibljivostjo?

  Na delavnici bomo pogledali znanstveno teorijo, ki se skriva za to tehniko in potem v praksi pogledali kako se praktično rešujejo zgoraj opisani gibalni problemi. Vsekakor se pripravite, da bo delavnica zanimiva, poučna in zabavna.


  It is an application of neuroscience and functional anatomy, which helps in detecting the causes of wrong movement patterns in the center of the brain in charge of motion control. Using NKT, you can determine which muscles are facilitated and which are inhibited. By doing so, we can prescribe corrective exercises. The NKT allows us to find the real causes of mobility problems instead of catching symptoms. Are your clients complaining about pain during exercise? Did you feel a strange “whisper” in your shoulder while performing a bench press? Do not have power in certain exercises and do not make progress? Did you go to massage and no one can relax your tense muscles? Do you have mobility problems?

  At the workshop we will look at the scientific theory behind this technique and then in practice we will see how to solved it. Be prepare that the workshop will be interesting, instructive and fun.

 • Okrogla miza FZS

  Vabljeni predstavniki: 

  • Tržna Inšpekcija, 
  • Zveza potrošnikov Slovenije, 
  • Inšpektorat za šport, 
  • Adria Media, 
  • Carinska uprava RS.

  Tematika: delo brez licenc, delo na črno, zavajanje potrošnikov, …

16:00 DO 17:00

 • Costas Michallides

  Povsem nova koreografija, za vse step navdušence – pripravljena le za vas! Popolno ravnovesje in priprava po korakih in koreografija bo izgledala zabavna ter enostavna! 

  Poslušajte glasbo in se zabavajte, nepozabno doživetje je zagotovljeno! 


  A brand new choreography for step lovers! Absolutely balance ,flow and a step by step breakdown  will make this choreography looks so fun and so easy!  Listen to the music and take the feeling of this class with you…!

 • Gloria Gasperi

  Izvirna ideja Pilatesa je ta, da je pilates mnogo več kot le vadbeni program… je izkušnja, miselnost, duhovnost. Prebudi vaše telo in zbistri misli. Ključ do tovrstnega dela pilatesa je delo preko “flow-a”. 

  Pridružite se Gloriji in izkusite pomembnost “flow-a”. Prinesel vam bo koncentracijo, povezavo, globino in celoto! Čutili in razumeli boste zakaj je “flow” tako zelo pomemben na pilates uri. 


  In the original idea of its own creator,  Pilates is much more than an exercise program…it’s an experience, it’s mind, body, spirit experience. It shapes your body, connects your mind and elevates your spirit. The key to earn that is to work with the flow! Join Gloria in this workshop to experience the flow! It will give you focus, motivation, connection, concentration, deepness and wholeness! You will feel and understand why the flow is so important in your own workout and in the way you teach!

 • Mladen Jovanović

  Želite praktične nasvete, enega najbolj izkušenih trenerjev na področju moči in kondicije? Pridružite se njegovi delavnici in spoznajte pomen klasifikacije vaj, računanja maksimuma in planiranja treninga z obremenitvijo.