Po izobrazbi sem Master of Osteopathy (Nemčija), BSc, D.O. Zasebno ordinacijo imam v Ljubljani.
Po izobraževanjih na najboljših osteopatskih šolah v Londonu in Milanu, sem magistrski študij (Master of Science) zaključil na Dresdenski mednarodni Univerzi.
Sem avtor številnih strokovnih publikacij, člankov, intervjujev in video-zvočnih zapisov (Dvd-jev).
Sem direktor Akademije za manualno terapijo, programski vodja Higeje, šole za maserje in terapevte in predsednik Društva maserjev Slovenije.
V Akademiji za manualno terapijo sem predavatelj pri strokovnih predmetih iz manualne terapije.


Education: Master of Osteopathy (Germany).
Željko has a private clinic in Ljubljana. After studying at the best Osteopathic school in London and Milan, he completed a Master of Science at the Dresden International University.
Željko Radmanovič is the author of many professional publications, articles,…
He is director of the Academy of Manual therapy, program manager of Higeja, a school for masseurs and therapists and president of the Association of Masseurs of Slovenia.


Analiza posture ali telesne drže

Izraz postura je latinskega izvora (lat. positura = drža), pomeni pa položaj in držo telesa kot celoto v prostoru. Telesna drža je zelo dinamična in spremenljiva, nanjo vplivajo mnogi dejavniki. Telesna drža ima v klinični praksi pri splošni zdravstveni oceni pomembno vlogo, saj lahko tako predvidimo in preprečimo nastanek mišično-skeletnih težav. Postura je zelo dinamična in spremenljiva, nanjo poleg fizične aktivnosti vplivajo tudi starost, spol, telesna rast, okoljski dejavniki in psihofizični status posameznika.

Slaba in nepravilna telesna drža lahko povzroči bolečine ali funkcionalne motnje, kar negativno vpliva na splošno zdravje ter na kakovost življenja in dela. Mišično-skeletne težave, kot so bolečina v hrbtu, vratu ali rokah, imajo visoko prevalenco povsod po svetu in so zelo pogost pojav tudi med športno-rekreativno aktivnimi.

Če znamo prepoznati slabe posturalne vzorce, bomo lahko z natančno načrtovanim programom vadbe te tudi ublažili ali celo odpravili.

Naučili se bomo opazovati in med seboj primerjati različne dele telesa z namenom ugotavljanja pomanjkljivih funkcij.


The term posture is of Latin origin (lat. Positura = posture), but it means the position and posture of the body as a whole in the space. The body stance is very dynamic and variable, affecting many factors. Physical attitudes have an important role in clinical practice in the general health assessment, as it can anticipate and prevent the occurrence of musculoskeletal problems. The posture is very dynamic and variable, and in addition to physical activity, it also affects age, gender, physical growth, environmental factors and the psycho-physical status of an individual.