Simon že od otroških let živi v športnem duhu in se ukvarja s številnimi oblikami športnih dejavnosti.
Že deveto leto je vodja Rekreativnega centra Simon v Črnomlju, kjer dela že 14 leto kot trener. Poleg fitnesa in individualne vadbe se ukvarja s skupinskimi vadbami ( step aerobika, pilates, wts, pro-cycling, ars,zumba,HIIT effect Bodifit program).
V vseh teh letih je opravil številna izobraževanja FZS trener fitnesa, FZS inštruktor skupinske fitness vadbe, FZS pilates vaditelj, (european fitness school, step education, Goky(Hr.), inštruktorski tečaj skupinke vadbe, The pilates coach, MK pilates, Zumba, FMS Functional Movement Systems, TRX , Vipr ,Goky (hr) indoor boot camp ,flex-bar, xco-trainer, bosu, kettlebell, weightlifting, spinning, kinergetix itd.).
Ker se zaveda pomena izpopolnjevanja, obiskuje različne delavnice, seminarje in kongrese, kjer spoznava novosti na področjih zgoraj omenjenih dejavnosti.
Pravi, da lahko le na tak način ostaja trener, ki udeležencem svojih vadb daje maksimum, kar je potrebno za optimalen učinek in popolno zadovoljstvo strank.


Simon lives in a sporting spirit and deals with numerous forms of sporting activities (from childhood). Now is 9 years from his leading the Recreational Center Simon in Črnomelj. He also works with group exercises (step aerobics, pilates, wts, pro-cycling, ars, zumba, HIIT effect, bodifit program). In all these years, he has performed numerous training courses for the FZS fitness trainer, FZS instructor of group fitness exercises, FZS Pilates Examiner, (European fitness school, step education, Goky (Hr.), Instructor training course, Pilates coach, MK pilates, Zumba, FMS Functional Movement Systems, TRX, Vipr, Goky (hr) indoor boot camp, flex-bar, xco-trainer, bosu, kettlebell, weightlifting, spinning, kinergetix, etc.). He is attending various workshops, seminars and congresses.

Trening z vrvjo (Battle rope)

Vadbene vrvi so odlično orodje pri metaboličnem treningu, treningu vzdržljivosti v moči ter za trening v parih. So dinamične, zahtevne in večdimenzionalne – seveda, če jih pravilno uporabljate in sledite določenemu sistemu. Tega sistema vas bom naučil na tej praktični, zabavni in interaktivni delavnici. Naučili se boste, kako ravnati z vadbenimi vrvmi, da boste spodbudili in pospešili želeni rezultat: aerobno vzdržljivost, anaerobno vzdržljivost, moč ali vzdržljivost v moči. Naučili se boste, kako vključiti več ravnin gibanja ter sestaviti močne in učinkovite programe treninga.

Udeleženci se boste naučili:

 • Kako uporabljati vrvi kot hitrostno lestev
 • Kako izvesti in naučiti vaje z vrvjo
  • Močni valovi
  • Izmenični valovi
  • Bič
  • Valovi med klečanjem
  • Valovi med sedenjem
  • Valovi med čepenjem
  • Valovi v izpadnem koraku
  • Smučarski valovi
 • Zabavno skupinsko aktivnost za konec vadbe

Training ropes are an excellent tool in metabolic training, strength training and training in pairs. They are dynamic, demanding, and multi-dimensional – of course, if you use them properly and follow a certain system. I will teach you this practical, fun and interactive workshop. You will learn how to handle training ropes to stimulate and speed up the desired result: aerobic endurance, anaerobic endurance, strength or durability in strength. You will learn how to integrate multiple levels of movement and build strong and effective training programs.