Milan Hosta, se že 20 let terapevtsko izjemno uspešno ukvarja z dihanjem. Kot doktor filozofije in diplomirani profesor športne vzgoje s certifikatom za izvajanje Butejkove metode dihanja in opravljenim tečajem za voditelja Astma šole pri bolnišnici Golnik ter usposabljanjem pod vodstvom znanega dihalnega terapevta Dan-a Brule-ja, s poznavanjem Wim Hof metode, povezanega, holotropnega in terapevtskega dihanja in nekaterih tehnik pranayame, je razvil celostno metodo soočanja s stresom, čustvovanjem in nekaterimi kroničnimi simptomi šibkega zdravja imenovano Dihalnica.

 

 • licenciran Buteyko terapevt od 2006;
 • častni član Buteyko Professionals International;
 • član International Breathwork Foundation;
 • Voditelj Astma šole, bolnišnica Golnik, 1999;
 • licenciran ISSA fitnes terapevt  (International Sport Science Association – US), 2001;
 • certificiran Life Coach.

Milan Hosta, has over the 20 years extremely successfully working in the field of breathing. As Doctor of Philosophy and graduated professor of sports education with a certificate for carrying out breathing method (Buteyko) and completed  course for the head of Asthma School at Golnik Hospital.  With his knowledge ( he training under the guidance of known breath therapist Dan Brule –  knowledge of the Wim Hof ​​method, therapeutic breathing, Pranayama techniques), has developed an integrated method of dealing with stress, emotion, and some chronic symptoms of weak health called “Dihalnica”.

 • licence of  Buteyko Therapist since 2006;
 • honor Member of Buteyko Professionals International;
 • member of the International Breathwork Foundation;
 • leader of Asthma School, Hospital Golnik, 1999;
 • licence ISSA Fitness Therapist (International Sport Science Association – US), 2001;
 • Life Coach certificate.

Dihalnica (delavnica)

dr. Milan Hosta na delavnici poveže telo, um in duha v nedeljivo celoto. Šele na tak način lahko vsakdo razvije pravo senzibilnost pri soočanju s tiste vrste stresom, ki počasi a vztrajno nažira dobro počutje posameznika. Na delavnici vas nauči izmeriti, koliko kisika je v vaših celicah, kako odpreti dihalne poti in ožilje ter zmanjšati zakisanost telesa s pomočjo dihanja. Poleg tega bo delil še nekaj praktičnih nasvetov za učinkovito dihanje pri športu. Delavnica traja 90 minut.


Dr. Milan Hosta in the workshop connects the body, mind and spirit to an indivisible whole. Anyone can develop real sensitivity in fighting with stress.  At the workshop, you will learn how to measure how much oxygen is in your cells, how to open the airways and blood vessels, and reduce the acidity of the body through breathing. In addition, he will share some practical tips for effective breathing in sports. The workshop lasts 90 minutes.