Matej Hočevar je solastnik in soustanovitelj VigorGrounda, centra za telesno pripravo rekreativnih športnikov, profesionalnih športnikov, ter vseh, ki so športniki po duši. V zadnjih letih je aktiven predvsem na področju nogometa, kjer je glavni trener za telesno pripravo v mladinski vrsti NK Olimpija, hkrati pa izvaja svetovalne storitve za športne klube in reprezentance, vključno z oblikovanjem kurikuluma za trenerje v VigorGroundu in za zunanje trenerje, ki si želijo osvojiti prvine telesne priprave rekreativcev in športnikov. Matej je redno prisoten na domačih in mednarodnih kongresih, konferencah in seminarjih, tako kot slušatelj kot tudi predavatelj. Po aktivni karieri v nogometu je zadnjih 15 let posvetil učenju od najbolj uspešnih svetovnih trenerjev, predvsem v ZDA in Evropi, svoje znanje pa uspešno prenaša na trenerje v lastnem športnem centru, kot tudi druge znanja željne trenerje. Trenutno zaključuje magistrski študij telesne priprave športnikov na londonski univerzi St. Mary’s v Twickenhamu, občasno pa je tekmovalno še vedno aktiven v borilni veščini jiu-jitsu, kjer ima vijolični pas. Sicer mu največje veselje trenutno predstavlja skrb za novorojeno hčerko Gajo.


 

Uporaba hevristike pri načrtovanju treningov

Hevristika predstavlja iz izkušenj pridobljene načine in metode reševanja problemov. V zasnovo in oblikovanje programov sem ta koncept uvedel po začetku obsežnejšega dela s športniki. Predvsem v svetu ekipnih športov je dinamika ciklov treningov, sploh v fazi tekmovanj, zelo pestra, trenerji za telesno pripravo športnikov pa smo zgolj eden izmed več deležnikov. V tej vlogi se moramo premišljeno odločiti, kdaj dodati športniku dodaten stres, kar trening v telovadnici (in na igrišču v obliki specifične telesne priprave) vsekakor je. V praksi to pomeni, da moram kot trener pri sestavljanju programov in treningov upoštevati več dejavnikov, še več pa pri dejanski izvedbi, ki pogosto zahteva spremembo prvotnega načrta. To vključuje športnikov življenjski slog, predvsem spanec in prehrano, poleg drugih stresorjev, ki so prisotni izven športne arene. Tako nam ostane okvir, ki ga moramo vseskozi premikati, če želimo vanj vključiti ustrezno količino in kakovost obremenitve. Prav dosti drugače ni pri treniranju strank rekreativcev in pa tudi bolj ranljivih skupin. Osnovni program, ki mora temeljiti na skrbnem pregledu stranke, je lahko le vodilo, dejanska izvedba pa temelji na načelih, ki sledijo filozofiji trenerja, ciljem vadečega in pa pripravljenost posameznika na obremenitev, pri čemer naj ta ne bi negativno vplivala na njegov življenjski slog, pač pa naj bi prispevala h kakovosti življenja posameznika. Trener, ki v procesu treninga uporablja hevristiko, je tako ustrezno informiran o fiziološkem in psihosomatskem stanju vadečega, ter na osnovi opazovanja ustrezno prilagaja obremenitev na treningu, da vadečemu pomaga doseči cilje na dolgi rok, in ne zgolj s kratkimi intervencijami z namenom dvigniti samozavest posameznika za naslednji dopust.


Heuristics is the way and method of solving a problem from the experience. I introduced this concept after my extensive work with athletes. Especially in the world of team sports, the dynamics of training cycles are very diverse, and athletic trainers are just one of several stakeholders. In this role, we have to make a conscious decision about when to add extra stress to the athlete, what should be trained in the gym. In practice – as a coach I have to consider several factors when designing programs and training’s.