Maja se že več let intenzivno ukvarja z online marketingom – z oglaševanjem na Facebooku, s psihologijo, ki tiči za vsakim uspešnim nastopom, z ustvarjanjem prepričljivih marketinških vsebin, strategijo prodajnih kanalov ipd.
Svoje znanje želi deliti z vami in preprečiti, da ponovite enake napake kot jih je sama in namesto tega osvojite enkratne rezultate!
Do sedaj je pomagala mnogim uspešnim posameznikom in podjetjem. Med drugimi portalu Popolna postava in Savini Atai, s katerimi še vedno uspešno sodeluje.
Kaj kot mlada uspešna podjetnica ponuja?
Poglobljene, praktične vsebine o ‘online’ marketingu. Od uspešnega oglaševanja in nastopa na socialnih omrežjih, do učinkovite komunikacije in prodaje.

Maja is doing online marketing for many years – with advertising on Facebook,  psychology for every successful performance, creating convincing marketing content, a sales channel strategy,… She wants to share her knowledge with you and prevent them from repeating the same mistakes as she was doing. So far, it has helped many successful individuals and businesses.
What she usually offers? In-depth, practical content about ‘online’ marketing; from successful advertising and social networking, to effective communication and sales.

Odgovori, ki ste jih vedno želeli vedeti iz področja marketinga!

Okrogla miza – intervju z Majo Vogrinc. 

Pridružite se ji na okrogli mizi in pridobite odgovore na vsa vprašanja, ki vam iz področja marketinga ne dajo miru. 


Roundtable – interview with Maja Vogrinc. Join her at a round table and get answers to all this question- in the field of marketing, that you do not have answers.