Gregor Jenko je diplomant Fakultete za šport, trener fitnesa, učitelj plavanja, smučanja, ter dolgoletni sodelavec FZS-ja, kot njen integralni del strokovnega odbora in predavatelj.

Je ambasador funkcionalnega načina gibanja, še več, v tem vidi del svojega poslanstva. Deluje na področju telesne priprave športnikov, rekreativcev, poškodovancev itd.

Pri svojem delu sodeluje z različnimi ortopedskimi, športnimi in drugimi inštitucijami, zavodi, centri.

Športna postrehabilitacija

Športna postrehabilitacija – primeri obravnav kroničnih bolečin in poškodb. 

Konvecionalen kineziološki pristop (običajno bolj lokalne narave), velikokrat ne upošteva iskanja vzrokov za nastale bolečine ali športne poškodbe. Na delavnici si bomo pogledali nekaj primerov tipičnih športnih poškodb/bolečin (zvin gležnja, ruptura prednje križne vezi,…) in morebitnih vzrokov za njihov nastanek. Le-te bomo iskali v gibalno-posturalni (biomehanika) analizi posameznika. Osredotočili pa se bomo tudi na morebitne rešitve in primere načrtovanja vadbenega plana. 


Sports post-rehabilitation – examples how you can help or train with people with chronic pain and injuries.

In the workshop we will look at some examples of typical
sports injuries / pain (ankle sprain, anterior ligament rupture, …) and possible causes of their occurrence. We will look for these in the post-motion (bio-mechanics) analysis of the individual.