Pilates predstavlja za Glorio popolno povezavo med dvema velikima strastema: gibanjem in izobraževanjem.  Njena pot jo je ponesla v  Združene države Amerike (Boston), kjer je opravila celovito certificiranje z Clare Dunphy (študentko Romane Kryzanowske) v “Pilates Progressive Bodyworks”. Študij pri Clare je nadaljevala, ter svoje znanje širila tudi s Pamelo Garcia, iz Pure Pilates v Bostonu. V letu 2013 je dokončala licenco Pilatesa in tako imela leta 2015 imela čast in privilegij, da je bila izbrana iz strani Jay, skupaj z 11 sodelavci z vsega sveta, za »Poučevanje Pilatesa«. To je strokoven program, dolg eno leto in pol, v času katerega je Gloria, pod neposrednim vodnikom Jaya, lahko izboljšala svoje poučevanje.

Leta 2013 je Gloria ustanovila izobraževalno šolo za učitelje, Pilates e-motion, preko katerega  s celovitim in osebnim programom širi svojo metodo dela ter pridobljeno znanje. Gloria je prepričana, da sta izmenjava in dialog najboljša orodja za rast in ohranjanje izvirnega dela, Gloria nadaljuje študij, učenje in izmenjavo z učitelji, kot so Jay Grimes, Sandy Shimoda, Karen Frischmann, Alisa Wyatt, Chris Robinson. v Italiji in po svetu v studiih, konvencijah in poučevanju v drugih izobraževalnih programih.

Gloria ima tudi čast biti del skupine učiteljev “Pilatesology”, najbolj priznane spletne strani na svetu za klasične video posnetke Pilatesa.

Strast, celovitost, predanost, užitek, ter dobro počutje ljudi. Vse to so pridobite v sklopu njenega poučevanja!


Gloria discovers Pilates in 1999 during a trip in Boston.

Pilates represents for Gloria the perfect connection between two big passions: movement and education, that brought her to practice many sports at competitive level and to earn a degree in movement sciences with educational orientation.

The research for the best educational path in the Method, brought her in Holland first and then in the United States, in Boston, where she accomplished the Comprehensive Certification with Clare Dunphy ( student of Romana Kryzanowska) in Pilates Progressive Bodyworks. Also after the certification, Gloria kept studying with Clare and with Pamela Garcia, from Pure Pilates in Boston.

In 2012 she starts her path at Vintage Pilates in Los Angeles, owned by Sandy Shimoda and directed by Jay Grimes, who has been student of Joe and Clara Pilates.

At Vintage she accomplished the Master “The Work” in 2013 and she had the honor and privilege, in 2015, to be selected by Jay himself , with other 11 colleagues from all over the world, for “Teaching the Work”. It’s a Master Program, one year and a half long, during what Gloria, under the direct guide of Jay, had the possibility to refine her teaching.

At Vintage, Gloria also had the pleasure to be inspired and guided in her path by Sandy Shimoda, who’s vision, spirit, courage and unicity always helped her to find her own voice.

The respect for the original work, the importance to use the movement as tool to heal and educate people, the development of your own instinct, of intuition, find your own voice, unique and personal, to spread the Method, are the teachings of Jay that mostly captured Gloria’s attention and that she develops every day.

In 2013 Gloria founded the educational school for teachers, Pilates e-motion, that, by a complete and personalized program, spreads the magic of the Method, the knowledge of the System and allows the students to become aware and master  their own work and passion.

Convinced that sharing and dialogue are the best tools to grow and to keep the original work alive, Gloria keeps studying, learning and sharing with teachers like Jay Grimes, Sandy Shimoda, Karen Frischmann, Alisa Wyatt, Chris Robinson… She is often invited to teach in Italy and around the world in studios, conventions and to teach in other educational programs.

Gloria also has the honor to be part of the group of teachers of Pilatesology, the world’s best recognized website for classical Pilates videos.

Passion, integrity, commitment, pleasure to share and make people feel good are the traits of her teaching and the motivations that allow her to feel and spread the magic of Pilates!

Let's get ... Mat!

Mat je srce celotne Metode Joe Pilatesa. Pridružite se Glori-ji in se celostno poglobite v svoje telo preko 34 vaj, ki so prikazane v knjigi »Vrnite se k življenju skozi kontrologijo«.

Vaje boste čutili na svojemu telesu, razumeli boste red, specifični ritem in specifično energijo posamezne vaje.  Ne boste razumeli le biomehanike, temveč boste spoznali pravi pomen in namen te neverjetne vadbe!

Prinesite svoja vprašanja, dvome, svoje navdušenje! Dajte vse od sebe! 


Let’s get…. Mat!

The Mat is the heart of the entire Method of Joe Pilates.

Join Gloria in this workshop to go deeper in the whole session of the 34 exercises shown in the book “Return to life through Contrology”.

You will feel the exercises in your own body, will understand the order, the specific rhythm and the specific energy of each exercise, to understand not only the biomechanics, but the real meaning and purpose of this amazing workout!

Bring your questions, your doubts, your enthusiasm to “squeeze the juice out” of your body!

Don't go with flow, be the flow

Izvirna ideja Pilatesa je ta, da je pilates mnogo več kot le vadbeni program… je izkušnja, miselnost, duhovnost. Prebudi vaše telo in zbistri misli. Ključ do tovrstnega dela pilatesa je delo preko “flow-a”. 

Pridružite se Gloriji in izkusite pomembnost “flow-a”. Prinesel vam bo koncentracijo, povezavo, globino in celoto! Čutili in razumeli boste zakaj je “flow” tako zelo pomemben na pilates uri. 


In the original idea of its own creator,  Pilates is much more than an exercise program…it’s an experience, it’s mind, body, spirit experience. It shapes your body, connects your mind and elevates your spirit. The key to earn that is to work with the flow! Join Gloria in this workshop to experience the flow! It will give you focus, motivation, connection, concentration, deepness and wholeness! You will feel and understand why the flow is so important in your own workout and in the way you teach!

Pilates & sport

Vsak šport ima specifične potrebe. Pilates lahko pri tem pripomore v večji meri predvsem na področju moči. Predvsem zaradi tega, ker preko pilatesa najdete ponovno osnovne motorične spretnosti, ki predstavljajo bazo za vsak šport. Ob spoštovanju izvirnega dela pilatesa, boste tako lahko izboljšali svojo moč in elastičnost. 

Gloria bo z vami z veseljem delila svoje izkušnje na področju povezovanja pilatesa z ostalimi športnimi področji. 

Pridružite se ji na delavnici, bodite pripravljeni na potenje, zabavo in na naslednji korak pri vašemu delu! 


Every sport has specific motor skills… and Pilates can help to strength and improve all of them… most of all because Pilates is meant to find again , in your body and your mind, the natural basics motor skills, that represent the foundation for every other specific movement. Respecting the original work, you will be able to improve your awareness, your mastery, your strenght and elasticity!
Gloria will be happy to share with you her own experiences in sports and Pilates! Join her in this workshop… get ready to sweat, have fun and make your next step in your sport!

TEASER

Ko boste prvič naredili teaser… ga ne boste nikoli pozabili. 

Pridružite se Gloriji in razumite globji pomen tega ključnega dela pri pilates vadbi. 


Once you do a teaser for the first time… you never forget it! And… the teaser can tease you in so many ways… Join Gloria in this workshop to deepen your understanding of this “key” exercise and realize how much it is connected to your body and to other exercises!