Blaž Bertoncelj je izkušeni mednarodni učitelj joge in somatike, ki se je v mladih letih aktivno ukvarjal s športom (v mladinski kategoriji je bil državni prvak v vseh treh disciplinah). Zaradi bolečin v hrbtenici je prekinil svojo tekmovalno pot in se posvetil trenerstvu, nato pa se zaradi samozdravljenja posvetil izvajanju in študiju v tujini, iz področja joge, somatike in različnih terapevtskih pristopov, ki vodijo v boljšo sposobnost samoregulacije in zmanjševanje mišično skeletnih bolečin. Leta 2003 je postal prvi slovenski poklicni učitelj joge, ki je končal preko 5.000 ur mednarodnega študija (joge se je učil v šestih različnih pristopih, ter somatike v treh). Blaž je prvi mednarodno cerfitificani joga terapevt v Sloveniji ter lastnik in vodja dveh največjih centrov za jogo in somatiko v Sloveniji : Parinama in Devi joga centrov v Ljubljani.

V svojem skupinskem poučevanju in individualnem terapevtskem delu si prizadeva za sintezo različnih in učinkovitih pristopov, ki vodijo do boljšega psihosomatskega zdravja preko izboljšanja samoregulacije in sporazumevanja med telesom in umom.


 

Somatske vaje kot regenerativna praksa za telo in um

Somatika je splošni izraz za različne pristope, tehnike in šole, ki učijo bolj zavestno, čuječe in lahkotno gibanje. Vsi imamo v svojem telesu in umu specifične navade in podzavestne vzorce, ki vplivajo na to, kako se gibljemo, dihamo in živimo. Somatske vaje in specifičen način njihove izvedbe (ki je relativno počasen in zelo natančen) nam pomagajo bolj jasno prepoznati, občutiti in spremeniti svoje navade v gibalnih vzorcih ter prevzeti bolj zavesten nadzor nad svojim nevro-mišičnem sistemom.

Ker se vaje izvajajo relativno počasi, pozorno in nenasilno ter ker spodbujamo optimalno in lahkotno dihanje, somatika pozitivno vpliva na naš avtonomni živčni sistem, ker aktivira aktivnost parasimpatičnega živčevja, zmanjša negativni stres in s tem omogoča naravno obnovitev funkcij našega telesa in uma.

Na tej uri somatike bomo osredočeni na izboljšanje stika s svojim telesom in učenje različnih gibalnih vzorcev hrbtenice, vratu in ramenskega obroča.


Somatics is a general term for different approaches, techniques and schools that teach a more conscious, audible and light movement. We all have specific habits and subconscious patterns in our body and mind, which influence how we move, breathe, and live. Somatic exercises and the specific way of their implementation (which is relatively slow and very accurate) help us to better recognize, feel and change their habits in motion patterns and take more conscious control over their neuromuscular system. At this hour of somatics, we will focus on improving contact with our body and learning different motion patterns of the spine, neck and shoulder ring.